Εξοπλισμός Catering

Scientific Line

Πραγματοποιείται μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα της ιατρικής που συμβάλλουν άμεσα την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας διαδραματίζει καίριο θέση στον κλάδο της υγείας, και είναι μια συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων του κλάδου, όπως Ντέσμον Spa, το EVERmed και τόξα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια μικρή συνεισφορά μας κάνει παρεμβάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, όπως το CAT, το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Είμαστε οι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης, μετά την πώληση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, προϊόντων, εξοπλισμού και συστημάτων στον τομέα της επιστήμης.
Εγγυόμαστε την αξιοπιστία και την ασφάλεια για τα νοσοκομεία, γηροκομεία, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και τη μετάγγιση. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Χρησιμοποιήστε CloudBox
Ορισμένοι από τους εταίρους μας