Εξοπλισμός Catering

Τι σας ενδιαφέρει?

Ho.Re.Ca. Line

Ho.re.ca Hotel, Restaurant, Catering , δηλαδή το κανάλι διανομής που τροφοδοτεί καταστήματα , επαγγελματικούς χώρους (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, κοινότητες, κλπ), όταν το προϊόν φθάνει στον τελικό καταναλωτή έχοντας αναγνωρίσει πριν τις ιδιαίτερες ανάγκες και εντοπίσει την πιο κατάλληλη λύση για την επιχείρησή του. Εισάγετε τώρα

Scientific Line

Βιοϊατρική "βιομηχανία , οπου μέσα στην περιοχή της καλύπτει όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αφορούν την υγεία , με εξαίρεση τα ναρκωτικά."
Όρος που επινοήθηκε στη δεκαετία του ογδόντα από τον prof. Donato del CNR in Pisa .

Εισάγετε τώρα